Református templom, Szabadszállás

Református templom, Szabadszállás

Cím: Szabadszállás, Kálvin tér 13.

A település középpontjában, egy park közepén áll a téglalap alakú alaprajzú, barokk református templom, József Attila utcai homlokzata elé épített toronnyal, hajóján nyeregtető bádoggal fedve. Tornya óratorony, 3 szintre osztható, a földszinti részen félköríves záródású kétszárnyú kapu, felette a kapu ívét követő szemöldökdísz, a felett fekvő ovális tábla a templom építéséről, sarkokon támpillérek, a földszinti részt tympanonra emlékeztető párkány zárja. Az emeleti részen ökörszem ablak, felette félkörívesen futó párkány, majd a torony emeletén félköríves záródású ablak, törtvonalú sisakdísz. A hajót 4 barokkosan ívelt ablak világítja meg. Oldalbejárat szegmensíves, vakolt füles barokk keret, középen zárókő imitáció.